Werkfit traject

Werkfit Traject (UWV)

Coach Danielle Spaan is partner van het UWV waardoor ik werkfit trajecten aan mag bieden. Op deze pagina lees je alles wat je wilt weten over Werkfit Traject UWV. Werkfit trajecten zijn bedoeld voor mensen met een uitkering (Wajong, WIA, WGA, Ziektewet, WW, WAO of WAZ) die kunnen werken, maar daar wat hulp bij nodig hebben.

Ieder mens, iedere situatie is anders. In overleg met jouw contactpersoon (arbeidsdeskundige) van het UWV kan de aanvraag voor een werkfit traject worden gedaan. Jij kiest zelf het re-integratiebureau waar jij mee aan de slag gaat. Kies je voor mij dan heb je een ervaren, vaste coach waar je mee aan de slag gaat. 

Wat is een Werkfit Traject?

Een Werkfit Traject UWV is net als alle andere coachtrajecten, maatwerk. Binnen een Werkfit traject UWV vinden we drie vaste onderdelen, die we aanpassen aan jouw situatie. Jij staat hierin centraal. We kijken dus in overleg met het UWV hoeveel tijd we reserveren voor ieder onderwerp. Over de drie onderwerpen vind je hieronder meer informatie. 

Werken is meer dan alleen maar geld verdienen, het geeft jou de kans nieuwe mensen te ontmoeten. Werken geeft ook structuur aan je dag en is een goede invulling van je dag. Werk moet bij iemand passen en passend zijn bij wat je kan, wil en zoekt. Van veel deelnemers aan het Werkfit Traject hoor ik terug dat ze zo blij zijn weer een zinvolle dag invulling te hebben waar ze van betekenis zijn geweest voor iemand.

Tijdens het werkfit traject worden werknemersvaardigheden en praktische vaardigheden vergroot. Het Werkfit Traject UWV geeft jou een goed beeld van jezelf: jouw kansen, (on)mogelijkheden, belemmeringen en capaciteiten. En ook inzicht in jouw motivatie, hoe (ver)groot je zelfvertrouwen en gevoel van eigen waarde. 

Versterken van werknemersvaardigheden.   

Dit onderdeel van het Werkfit Traject wordt meestal ingezet, als je al wat langer uit het arbeidsproces bent. Het heeft als doel jouw klaar te stomen terug te keren op de arbeidsmarkt. Onderdelen die bijvoorbeeld in dit onderdeel kunnen zitten zijn:

Werkfit: persoonlijke effectiviteit

Zoals gezegd kijken we in overleg met jouw begeleider van het UWV hoeveel tijd we besteden aan ieder onderwerp. 

Verbeteren van persoonlijke effectiviteit

In dit onderdeel kijken we echt naar jou, en ja, dat is soms best spannend, maar ik help je hierbij. Mensen die dit onderdeel van het UWV Werkfit Traject al afgerond hebben zijn erg “gegroeid”, dan bedoel ik niet in lengte, maar in persoonlijk gegroeid. Ze kunnen de wereld om hun heen beter aan, weten hoe ze zich het beste kunnen uiten. We kunnen werken aan:

Werkfit: persoonlijke effectiviteit

Arbeidsmarktpositie in beeld brengen

In dit onderdeel van het Werkfit Traject UWV krijg je een eerlijke (realistische) kijk op jouw capaciteiten en vaardigheden. Deze kennis zetten we naast jouw interesses, opleiding, werkervaring, wat je aankan en dat wat mogelijk is op de arbeidsmarkt. Werkfit trajectWe starten daarom met een persoonlijkheidstest, deze test kan je makkelijk online invullen en bespreken we uitgebreid. Door de uitkomsten van deze test uitgebreid te bespreken leer jij jezelf al goed kennen en ik leer hiervan in welke richting we voor jou gaan zoeken op de arbeidsmarkt. Hoe kunnen we dat aanpakken? Bijvoorbeeld door:

Werkfit: arbeidsmarktpositie

Hoe lang duurt een Werkfit traject?

De duur wordt in overleg met jouw contactpersoon van het UWV (de arbeidsdeskundige) vastgesteld. Dat betekent dat we samen kijken hoeveel tijd we besteden aan ieder onderdeel en hoe lang het Werkfit Traject in totaal gaat duren. 

Een werkfit traject is dus een heel mooi cadeau wat je krijgt van het UWV; samen gaan wij voor een goede invulling ervan. Het is een vrijwillig, maar geen vrijblijvend traject. Als je “Ja” hiertegen zegt dan zeg je ook ja tegen medewerking aan dit traject. 

Je leert jezelf beter kennen en we gaan op een praktische manier aan de slag. Tijdens het kennismakingsgesprek is het belangrijk vast te stellen of ik de juiste coach ben voor jou. Mag je je aanmelden van het UWV voor een Werkfit traject? Stuur een mailtje, whatsapp bericht of bel even: 06 – 385 32 970.

Missie/ visie

Ik help graag mensen met allerlei achtergronden en in verschillende leeftijdscategorieën door ze te coachen en begeleiden, zodat hun afstand tot de arbeidsmarkt verkleint wordt. Ik kan goed omgaan met diverse mensen en in diverse leeftijden, je kunt ervaringen van mijn klanten lezen door op deze link te klikken. In afgeronde Werkfit Trajecten heb ik gewerkt met mensen:

Succesvol afgeronde Werkfit trajecten

Zoals gezegd: ieder mens en iedere situatie is anders, ik zet de mens centraal door echt naar mensen te kijken en ze te horen. Welke kwaliteiten en vaardigheden heeft iemand? Welke wensen en verlangens zitten er onder de bovenste laag? Door mijn professionele, persoonlijke en integere coaching breng ik mensen in beweging en laat ze stappen zetten, zodat ze zichzelf beter leren kennen. Inzicht krijgen in hun mogelijkheden, kansen en (minder) sterke kanten. 

Werk is meer dan alleen geld verdienen, het is een manier om sociale contacten op te doen, structuur aan te brengen in het dagelijkse leven en een zinvolle dagbesteding te hebben. Werk moet passen bij iemand, passend bij zijn of haar capaciteiten en behoeften; zodat er in dit werk een duurzame bijdrage geleverd kan worden. 

Ik krijg er energie van een cliënt te zien groeien en ontwikkelen, meer vertrouwen te laten krijgen in zichzelf en in hun kennen en kunnen. Zichzelf durven laten zien en hun grenzen leren aan te geven. Uitgaan van dat wat wel kan. 

Dit altijd op een respectvolle en gelijkwaardige manier