Re-integratie 2e spoor – wet Poortwachter

Wet Poortwachter

Als de ziekte van een werknemer langer gaat duren is de werkgever verplicht, volgens de Wet Poortwachter, om alles in het werk te stellen om de werknemer weer aan het werk te helpen. Dat kan in zijn eigen werk zijn, in aangepast werk of in werk bij een andere werkgever. Lees op deze pagina wat een re-integratie 2e spoor traject inhoudt. Eerst even wat achtergrond informatie:

Werk en Inkomen

Eind december 2005 is de WAO opgevolgd door de WIA: de Wet Werk en Inkomen. Hierin staat “werken naar vermogen” centraal: wat kunnen mensen nog wel ondanks hun functionele beperkingen? Bij de beoordeling (van het recht op) een uitkering kijkt het UWV naar wat de werknemer nog wel kan en wat hij hiermee kan verdienen.

Resultaat re-integratie

De wetgever wil dat er zoveel als mogelijk inspanningen worden gedaan, waardoor een beroep op een uitkering (via het UWV) zoveel mogelijk wordt voorkomen of gereduceerd. Dit wordt getoetst door de Poortwachters toets. Oordeelt het UWV dat werkgever of werknemer onvoldoende gedaan heeft dan heet dat “negatieve beoordeling”.  Er wordt een loonsanctie opgelegd en de beoordeling op het recht op uitkering wordt opgeschort.  De loondoorbetalingsverplichting loopt maximaal 52 weken door of totdat de vereiste re-integratie-inspanningen hebben plaatsgevonden. Een herstelmogelijkheid.

Bij de beoordeling van het UWV staat het bereikte resultaat van de geleverde re-integratie- inspanningen centraal. Hierbij is een bevredigend resultaat voldoende. Met een bevredigend resultaat is voldaan aan de eis van de wetgever: werkgever en werknemer hebben, binnen de redelijkheid, al het mogelijke gedaan met het oog op re-integratie.

Hoewel de werkgever eindverantwoordelijke is voor het resultaat, heeft de werknemer ook verplichtingen in zijn re-integratie activiteiten (=activiteiten gericht op het terugkeren in arbeid). Denk hierbij onder andere aan de verplichting mee te werken aan zijn re-integratie, ook als dat werken is bij een andere werkgever.

Om het gehele proces tijdens de arbeidsongeschiktheid te monitoren kunt u een casemanager inschakelen. Heeft u hulp nodig van een casemanager; dan kan ik u Bas Teurlings van harte aanbevelen.

WIA aanvraag

Een WIA aanvraag doet de werknemer als hij minimaal 89 weken arbeidsongeschikt is geweest maar uiterlijk in week 93 (* met uitzondering van de verkorte wachttijd). Het UWV zorgt er overigens voor dat de benodigde papieren hiervoor tijdig beschikbaar zijn. De werknemer ontvangt een brief met belangrijke data en informatie wat er van hem/haar verwacht wordt.

Spoor 2 traject:

Is zeker dat een werknemer geen duurzame en passende arbeid kan verrichten bij de eigen werkgever (spoor 1), start dan direct een spoor 2 traject: werk bij een andere werkgever. Hier kan ik u bij helpen. Mijn spoor 2 trajecten zijn altijd maatwerk en afgestemd op de behoefte van de werknemer.

Hoe ziet een re-integratie spoor 2 traject eruit bij Danielle Spaan Coaching?

 • Start met een uitgebreid intakegesprek
 • Opstellen van Plan van Aanpak
  ֎ arbeidsmogelijkheden                     ֎ verwervingsmogelijkheden
  ֎ hervattingsmogelijkheden            ֎ afspraken en doelen
 • Na akkoord Plan van Aanpak & offerte: start van het traject
 • Het traject bestaat uit:
  – professionele testen
  – aandacht voor verwerking en acceptatie van verlies/ rouw van bestaand werk
  – onderzoek arbeidsmarktpositie
  – opstellen zoek- en persoonsprofiel
  – voorbereiding op het sollicitatieproces:
  ֎ arbeidsmarktoriëntatie                              ֎  voorbereiden sollicitatiegesprekken
  ֎  opstellen sollicitatiebrief en Cv            ֎  oriëntatie en beoordelen (zoeken en vinden) van geschikte vacatures
 • We hebben de vaardigheden, kwaliteiten, wensen in beeld.

Mijn persoonlijke coaching en begeleiding zorgt voor een hoge mate van tevredenheid bij zowel werkgever als bij werknemer.

Meer weten? Bel dan even, dan drinken we binnenkort een kop thee (of koffie) samen.