Geluk op de werkvloer

Geluk op de werkvloer Als jong professional of als oud gediende, het is belangrijk je thuis te voelen op de werkvloer. Geluk op de werkvloer is bij sommige bedrijven ver te zoeken. Als de communicatie niet goed is, overlegstructuren ontbreken of als taakomschrijvingen niet duidelijk zijn. Bij een aantal bedrijven hebben ze de rol: “Chief Meer